شرکت مهندسی کاوش نیرو در سال 1382 فعالیت خودرا در زمینه برق و اتوماسیون به عنوان یک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز کرد.

پس از تلاش در عرصه تولید دانش،فناوری و تجاری سازی علم در ایران اسلامی و پرورش نیروی متخصص و کارآزموده موفق به اخذ:

_ رتبه اول در ارزیابی دوره ای به دست رئیس محترم شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال 1384

_ لوح تقدیر رتبه دوم واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان اصفهان به دست رئیس محترم شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال 1389

_ لوح تقدیر طرح برتر و برگزیده ملی در دومین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل به دست استاندار محترم استان اصفهان درسال 1390

_ لوح تقدیر پژوهشگر برتر استان در هفتمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان اصفهان به دست استاندار و رئیس محترم ستاد دائمی بزرگداشت هفته پزوهش و فناوری و نوآوری استان اصفهان در سال 1390

_ لوح تقدیر برای طراحی و ساخت سامانه مانیتورینگ شبکه های آب و برق و گاز با استفاده از GSM در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل به دست معاون محترم فناوری و نوآوری ودبیر جشنواره در سال 1390

_ برگزیده فن آفرین در گروه شرکت های رشد یافته بر اساس آراء هیئت داوران در چهارمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهائی

_ تقدیر ویژه در شاخص تعاملات بین الملل بر اساس ارزیابی های انجام شده به دست رئیس محترم شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال 1392

و ده ها لوح تقدیر دیگر…