ترانسفورماتور جریان

ترانس جریان 1\400

از ترانس‌های جریان، برای حفاظت از شبکه و اندازه ‌گیری استفاده می‌کنند. به همین دلیل خروجی CTها به دستگاه‌های اندازه‌گیری مثل مگاوارمتر و آمپرمتر وصل می‌شود. این ترانس دارای دو هسته است که از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه تشکیل می‌شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس جریان 1\400

این ترانس که با عنوان CT هم شناخته می‌شود، معمولا برای تبدیل جریان بالا به پایین و ایزوله کردن شبکه‌های قوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ترانس هریس دارای دو هسته است که از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه تشکیل می‌شود. لازم به ذکر است این ترانسفورماتور، کاهنده است و از نوع ترانس های جریان فشار ضعیف به شمار می رود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس جریان 5\100

این ترانس که با عنوان CT هم شناخته می‌شود، معمولا برای تبدیل جریان بالا به پایین و ایزوله کردن شبکه‌های قوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ترانس هریس دارای دو هسته است که از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه تشکیل می‌شود. لازم به ذکر است این ترانسفورماتور، کاهنده است و از نوع ترانس های جریان فشار ضعیف به شمار می رود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس جریان 5\1000

این ترانس که با عنوان CT هم شناخته می‌شود، معمولا برای تبدیل جریان بالا به پایین و ایزوله کردن شبکه‌های قوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ترانس هریس دارای دو هسته است که از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه تشکیل می‌شود. لازم به ذکر است این ترانسفورماتور، کاهنده است و از نوع ترانس های جریان فشار ضعیف به شمار می رود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس جریان 5\1250

8,800,000 
این ترانس ها در شبکه های انتقال نیرو که جریان بسیار بالایی دارند استفاده می‌شود همچنین CTها در مدار فشار قوی به صورت سری قرار می‌گیرند و درمواردی هم برای حفاظت استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس جریان 5\300

این ترانس که با عنوان CT هم شناخته می‌شود، معمولا برای تبدیل جریان بالا به پایین و ایزوله کردن شبکه‌های قوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ترانس هریس دارای دو هسته است که از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه تشکیل می‌شود. لازم به ذکر است این ترانسفورماتور، کاهنده است و از نوع ترانس های جریان فشار ضعیف به شمار می رود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)