دگسون

ترمینال ریلی PC16-01P-11-00AH

1,050,000 
ترمینال ریلی PC16-01P-11-00AH با جریان نامی 76 آمپرمناسب سطح مقطع 0.2 تا 16 میلی مترمربع، توسط کمپانی DEGSON طراحی و تولید شده است.ترمینال ریلی دگسون از نوع پیچی می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ریلی PC35-01P-11-00AH

2,200,000 
ترمینال ریلی PC35-01P-11-00AH با جریان نامی 125 آمپرمناسب سطح مقطع 35 میلی مترمربع، توسط کمپانی DEGSON طراحی و تولید شده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ریلی PC4-01P-11-00AH

345,000 
ترمینال ریلی PC4-01P-11-00AH با جریان نامی 32 آمپر مناسب سطح مقطع 4 میلی مترمربع، توسط کمپانی DEGSON طراحی و تولید شده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ریلی PC6-01P-11-00AH

540,000 
ترمینال ریلی PC6-01P-11-00AH،با جریان نامی 41 آمپرمناسب سطح مقطع 0.2 تا 6 میلی مترمربع، توسط کمپانی DEGSON طراحی و تولید شده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

درپوش ترمینال D-PC 2.5

155,000 
به منظور جلوگیری از تماس با قسمت های الکتریکی ترمینال و ایجاد ایمنی، استفاده از درپوش ضروری است . بنابراین درصورتی که آخرین ترمینال هر ردیف شامل پوشش و محافظ نباشد، توسط درپوش انتهایی پوشانده می شود. درپوش ترمینال D-PC 2.5 به منظور ایجاد ایمنی توسط کمپانی دگسون تولید شده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)