کلمسان

ترمینال ریلی AVK 35

1,000,000 
ترمینال ریلی AVK 35 با جریان نامی 125 آمپر مناسب سطح مقطع 35 میلی متر مربع و آلن خور می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ریلی AVK 70

3,300,000 
ترمینال ریلی AVK 70 با جریان نامی 192 آمپر مناسب سطح مقطع 70 میلی متر مربع و آلن خور می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ریلی PIK 2.5N

540,000 
ترمینال ریلی دو طبقه PIK 2.5N با جریان نامی 24 آمپر مناسب سطح مقطع 2.5 میلی متر، توسط کمپانی کلمسان تولید گردیده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ریلی کلمسان AVK50

2,300,000 
ترمینال ریلی کلمسان AVK 50 با جریان نامی 150 آمپر مناسب سطح مقطع 50 میلی متر مربع و آلن خور می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)    

ترمینال فیوزی ASK 2S

825,000 
ترمینال فیوزی ASK 2S،با جریان نامی 6.3 آمپر مناسب سطح مقطع 6 میلی متر می باشد. ترمینال فیوزخور کلمسان به منظور حفاظت از تجهیزات برقی کاربرد دارد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)