رعد

جامپر CC10-10

جامپر های ثابت برای ترمینال های مختلفی مثل پیچی و چند طبقه استفاده می شوند. برای انتخاب جامپر مناسب برای ترمینال مورد نظر باید به نوع و سایز ترمینال پیچی و تعداد اتصالات توجه کرد. این محصول توسط شرکت رعد تولید شده و از نوع جامپر از بالا می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

جامپر CC10-4

جامپر های ثابت برای ترمینال های مختلفی مثل پیچی و چند طبقه استفاده می شوند. برای انتخاب جامپر مناسب برای ترمینال مورد نظر باید به نوع و سایز ترمینال پیچی و تعداد اتصالات توجه کرد. این محصول توسط شرکت رعد تولید شده و از نوع جامپر از بالا می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

جامپر CC10-6

جامپر های ثابت برای ترمینال های مختلفی مثل پیچی و چند طبقه استفاده می شوند. برای انتخاب جامپر مناسب برای ترمینال مورد نظر باید به نوع و سایز ترمینال پیچی و تعداد اتصالات توجه کرد. این محصول توسط شرکت رعد تولید شده و از نوع جامپر از بالا می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

جامپر CC2-35

770,000 
جامپر های ثابت برای ترمینال های مختلفی مثل پیچی و چند طبقه استفاده می شوند. برای انتخاب جامپر مناسب برای ترمینال مورد نظر باید به نوع و سایز ترمینال پیچی و تعداد اتصالات توجه کرد. این محصول توسط شرکت رعد تولید شده و از نوع جامپر از بالا می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

جامپر CC3-16

جامپر های ثابت برای ترمینال های مختلفی مثل پیچی و چند طبقه استفاده می شوند. برای انتخاب جامپر مناسب برای ترمینال مورد نظر باید به نوع و سایز ترمینال پیچی و تعداد اتصالات توجه کرد. این محصول توسط شرکت رعد تولید شده و از نوع جامپر از بالا می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)