فیوز

فیوز استوانه ای 2620001

600,000 
نقش فیوز در تابلو برق مانند کلیدهای اتوماتیک و مینیاتوری، حفاظت از مدارالکتریکی در برابر اضافه جریان است.جنس بدنه فیوز سیلندری می تواند از سرامیک یا چینی باشد. ساختارداخلی این محصول به گونه ای طراحی شده است که از عبوراضافه جریان های ناشی از اتصال کوتاه و اضافه بار جلوگیری می کند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

فیوز استوانه ای 2620003

600,000 
نقش فیوز در تابلو برق مانند کلیدهای اتوماتیک و مینیاتوری، حفاظت از مدارالکتریکی در برابر اضافه جریان است.جنس بدنه فیوز سیلندری می تواند از سرامیک یا چینی باشد. ساختارداخلی این محصول به گونه ای طراحی شده است که از عبوراضافه جریان های ناشی از اتصال کوتاه و اضافه بار جلوگیری می کند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

فیوز استوانه ای 2620005

600,000 
نقش فیوز در تابلو برق مانند کلیدهای اتوماتیک و مینیاتوری، حفاظت از مدارالکتریکی در برابر اضافه جریان است.جنس بدنه فیوز سیلندری می تواند از سرامیک یا چینی باشد. ساختارداخلی این محصول به گونه ای طراحی شده است که از عبوراضافه جریان های ناشی از اتصال کوتاه و اضافه بار جلوگیری می کند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)

فیوز استوانه ای 2620007

600,000 
نقش فیوز در تابلو برق مانند کلیدهای اتوماتیک و مینیاتوری، حفاظت از مدارالکتریکی در برابر اضافه جریان است.جنس بدنه فیوز سیلندری می تواند از سرامیک یا چینی باشد. ساختارداخلی این محصول به گونه ای طراحی شده است که از عبوراضافه جریان های ناشی از اتصال کوتاه و اضافه بار جلوگیری می کند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)   

فیوز استوانه ای 2620009

600,000 
نقش فیوز در تابلو برق مانند کلیدهای اتوماتیک و مینیاتوری، حفاظت از مدارالکتریکی در برابر اضافه جریان است.جنس بدنه فیوز سیلندری می تواند از سرامیک یا چینی باشد. ساختارداخلی این محصول به گونه ای طراحی شده است که از عبوراضافه جریان های ناشی از اتصال کوتاه و اضافه بار جلوگیری می کند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

فیوز برق 3NE8020-1

37,000,000 
فیوز برق زیمنس 3NE8020-1 از نوع تندسوز aR و قدرت قطع سریع می باشد. این فیوز برای دستگاه های گران قیمت کاربرد دارد. کاربر گرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)

فیوز زیمنس 3NA3244-6

فیوز برق زیمنس 3NA3244-6 از نوع gG می باشد. این فیوز برای راه اندازی الکتروموتورها و مصارف عمومی کاربرد دارد. کاربر گرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)

فیوز شیشه ای 8 آمپر

فیوزها نقش محافظتی دارند درواقع هنگامی که مشکلاتی مانند اتصال کوتاه یا اضافه بار رخ می دهد فیوز قادر است مدار را از شبکه خارج کند. فیوز های شیشه ای معمولا در ورودی اصلی مدارات الکترونیکی استفاده می شود. برای خرید فیوز شیشه ای باید به فاکتور هایی نظیر سرعت واکنش، ولتاژ وجریان نامی توجه شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

فیوز شیشه‌ای 10آمپر

فیوزها نقش محافظتی دارند درواقع هنگامی که مشکلاتی مانند اتصال کوتاه یا اضافه بار رخ می دهد فیوز قادر است مدار را از شبکه خارج کند. فیوز های شیشه ای معمولا در ورودی اصلی مدارات الکترونیکی استفاده می شود. برای خرید فیوز شیشه ای باید به فاکتور هایی نظیر سرعت واکنش، ولتاژ وجریان نامی توجه شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

فیوز شیشه‌ای 2 آمپر

فیوز های شیشه ای معمولا در ورودی اصلی مدارات الکترونیکی استفاده می شود. این محصول از پرکاربرد ترین فیوز های موجود محسوب شده و در سایزهای مختلفی مانند 20*5 و 30*6 میلی متر به بازارعرضه می شوند. برای خرید فیوز شیشه ای باید به فاکتور هایی نظیر سرعت واکنش، ولتاژ وجریان نامی توجه شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

فیوز شیشه‌ای 4 آمپر

فیوزها نقش محافظتی دارند در واقع هنگامی که مشکلاتی مانند اتصال کوتاه یا اضافه بار رخ می دهد فیوز قادر است مدار را از شبکه خارج کند. فیوز های شیشه ای معمولا در ورودی اصلی مدارات الکترونیکی استفاده می شود. برای خرید فیوز شیشه ای باید به فاکتور هایی نظیر سرعت واکنش، ولتاژ وجریان نامی توجه شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

فیوز شیشه‌ای 5 آمپر

فیوزها نقش محافظتی دارند درواقع هنگامی که مشکلاتی مانند اتصال کوتاه یا اضافه بار رخ می دهد فیوز قادر است مدار را از شبکه خارج کند. فیوز های شیشه ای معمولا در ورودی اصلی مدارات الکترونیکی استفاده می شود. برای خرید فیوز شیشه ای باید به فاکتور هایی نظیر سرعت واکنش، ولتاژ وجریان نامی توجه شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)