سنسور سرعت

سنسور اثرهال KNSH-A5S-V1

سنسور اثر هال KNSH-A5S-V1 از جمله حسگرهای مغناطیسی غیرتماسی، توسط شرکت کاوش نیرو سپاهان تولید گردیده است. این حسگر اثر هال به منظور اندازه گیری سرعت چرخ دنده کاربرد دارد. کاربر گرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)    

سنسور سرعت توربین KNHP-A-EX

سنسور سرعت توربین KNHP-A-EX دوسیمه و سیگنال خروجی آن سینوسی است. این سنسور با دمای مجاز 220 درجه سانتی گراد توسط شرکت کاوش نیرو تولید گردیده است. کاربر گرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

سنسور سرعت توربین KNLPC-A-EX

سنسور سرعت توربین KNLPC-A-EX دوسیمه و سیگنال خروجی آن سینوسی است. این محصول با دمای مجاز 120درجه سانتی گراد توسط شرکت کاوش نیرو سپاهان تولید گردیده است. کاربر گرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

سنسور سرعت توربین KNPT-A-EX

سنسور سرعت توربین KNPT-A-EX دوسیمه و سیگنال خروجی آن سینوسی است. این محصول با دمای مجاز 460درجه سانتی گراد توسط شرکت کاوش نیرو سپاهان تولید گردیده است. کاربر گرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)