سیم و کابل

سیم افشان (6)

سیم و کابل برق (5)

کابل ابزار دقیق (2)

کابل شبکه (4)

کابل شیلد دار (1)