تریاک

تریاک BT137

12,000 
تریاک (TRIAC) یکی از قطعات پرکاربرد در دنیای الکترونیک است. تریاک از سه پایه آند، کاتد و گیت تشکیل شده است و جریان را از هر دو طرف عبورمی دهد. بنابراین قابلیت سوئیچ شدن و کنترل توان AC یک شکل موج سینوسی را دارد. در واقع با اعمال ولتاژ مثبت و منفی به آند و ولتاژ مثبت و منفی به گیت می توان به تریاک فرمان داد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)