تریستور

تريستور T143-500

32,000,000 
تریستور (Thyristor) یک نیمه رسانای پسیو است.تریستورها به دلیل اینکه بخش متحرک ندارند، جایگزین مناسبی به جای رله در مدارها هستند. به منظور سوئیچینگ جریان و کنترل مقدار بار AC، بدون اتلاف توان می توان از تریستور استفاده کرد. همچنین جهت کنترل روشنایی، فشار و سرعت موتور کاربرد دارد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

تريستور T153-2000

تریستور (Thyristor) یک نیمه رسانای پسیو است. این قطعه الکترونیکی از چهار لایه ی P-N-P-N و سه ترمینال آند، کاتد و گیت تشکیل شده است. به منظور کنترل قدرت، جریان الکتریکی و یکسوسازی از تریستور استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

تريستور T253-1250

50,500,000 
تریستور (Thyristor) یک نیمه رسانای پسیو است. این قطعه الکترونیکی از چهار لایه P-N-P-N و سه ترمینال آند، کاتد و گیت تشکیل شده است. به منظور کنترل قدرت، جریان الکتریکی و یکسوسازی از تریستور استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

تريستور TF92125H

تریستور (Thyristor) یک نیمه رسانای پسیو است. این قطعه الکترونیکی از چهار لایه P-N-P-N و سه ترمینال آند، کاتد و گیت تشکیل شده است. به منظور کنترل قدرت، جریان الکتریکی و یکسوسازی از تریستور استفاده می شود. تریستور TF92125H از جمله تریستورهای فست سوئیچینگ به شمار می آید. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

تريستور TFI153-1250

50,500,000 
تریستور (Thyristor) یک نیمه رسانای پسیو است. این قطعه الکترونیکی از چهار لایه P-N-P-N و سه ترمینال آند، کاتد و گیت تشکیل شده است. به منظور کنترل قدرت، جریان الکتریکی و یکسوسازی از تریستور استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

تریستور BSTL3540

تریستور (Thyristor) یک نیمه رسانای پسیو است. این قطعه الکترونیکی از چهار لایه ی P-N-P-N و سه ترمینال آند، کاتد و گیت تشکیل شده است. هنگام کار با تریستور زیمنس BSTL3540 نباید جریان و ولتاژی بالاتر از مقادیر نامی به آن اعمال شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

تریستور T132-50

تریستور (Thyristor) یک نیمه رسانای پسیو است. این قطعه الکترونیکی از چهار لایه ی P-N-P-N و سه ترمینال آند، کاتد و گیت تشکیل شده است. به منظور کنترل قدرت، جریان الکتریکی و یکسوسازی از تریستور استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

تریستور T15-40-6

تریستور (Thyristor) یک نیمه رسانای پسیو است. این قطعه الکترونیکی از چهار لایه P-N-P-N و سه ترمینال آند، کاتد و گیت تشکیل شده است. به منظور کنترل قدرت، جریان الکتریکی و یکسوسازی از تریستور استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

تریستور T161-160

تریستورها به دلیل اینکه بخش متحرک ندارند، جایگزین مناسبی به جای رله در مدارها هستند. به منظور سوئیچینگ جریان و کنترل مقدار بار AC، بدون اتلاف توان می توان از تریستور استفاده کرد. همچنین این محصول جهت کنترل روشنایی، فشار و سرعت موتور کاربرد دارد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

تریستور TC261-160

تریستور تریاک TC261-160 که باعنوان تریستور Stud نیز شناخته می شوند کار تنظیم و تبدیل جریان های مستقیم و متناوب تا 320 آمپر در مدار های با ولتاژ 1400 ولت بسته به نوع تریاک...انجام می دهند. لازم به ذکر است این تریستورها جریان را در دو جهت هدایت می کنند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)