خازن

خازن 100nf

48,500 
خازن علاوه بر ذخیره انرژی الکتریکی، توسط بانک خازنی باعث اصلاح ضریب توان و در نتیجه کاهش توان راکتیو مصرفی نیز می شود. همچنین از خازن جهت تثبیت جریان و ولتاژ در وسایل برقی و تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

خازن 100nf

خازن علاوه بر ذخیره انرژی الکتریکی، توسط بانک خازنی باعث اصلاح ضریب توان و در نتیجه کاهش توان راکتیو مصرفی نیز می شود. همچنین از خازن جهت تثبیت جریان و ولتاژ در وسایل برقی و تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

خازن 100µfسیلندری

خازن 100 µf با ولتاژ 250 ولت و فرکانس 50 هرتز از نوع خازن های خشک استارتر می باشد. از خازن MKP سیلندری برای جریان و فرکانس های بالا استفاده می شود. همچنین این محصول از تلفات مقاومت کمتری برخوردار است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

خازن 10µf

49,000 
خازن علاوه بر ذخیره انرژی الکتریکی، توسط بانک خازنی باعث اصلاح ضریب توان و در نتیجه کاهش توان راکتیو مصرفی نیز می شود. همچنین از خازن جهت تثبیت جریان و ولتاژ در وسایل برقی و تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

خازن 150mf

  کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

خازن 15µf

49,000 
خازن علاوه بر ذخیره انرژی الکتریکی، توسط بانک خازنی باعث اصلاح ضریب توان و در نتیجه کاهش توان راکتیو مصرفی نیز می شود. همچنین از خازن جهت تثبیت جریان و ولتاژ در وسایل برقی و تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

خازن 1µf

4,900 
خازن علاوه بر ذخیره انرژی الکتریکی، توسط بانک خازنی باعث اصلاح ضریب توان و در نتیجه کاهش توان راکتیو مصرفی نیز می شود. همچنین از خازن جهت تثبیت جریان و ولتاژ در وسایل برقی و تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

خازن 20µf دوکاتی

خازن EN60252 از نوع خازن های پلی پروپلین می باشد و معمولا در موتور های AC، سیستم های تهویه مطبوع استفاده می شود. همچنین ازاین محصول برای پمپ های آب موتور ژنراتور استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

خازن 3µf کتابی

خازن های خشک به صورت کتابی و سیلندری به بازار عرضه می شوند. خازن 3 میکروفاراد کتابی ازنوع خازن های خشک (استارتر یا راه انداز) محسوب می شود. این محصول دارای ظرفیت 3µf، ولتاژکاری 450 ولت ac و فرکانس 50 هرتز می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

خازن 47µf

6,000 
خازن علاوه بر ذخیره انرژی الکتریکی، توسط بانک خازنی باعث اصلاح ضریب توان و در نتیجه کاهش توان راکتیو مصرفی نیز می شود. همچنین از خازن جهت تثبیت جریان و ولتاژ در وسایل برقی و تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

خازن 6.8µf

25,000 
خازن علاوه بر ذخیره انرژی الکتریکی، توسط بانک خازنی باعث اصلاح ضریب توان و در نتیجه کاهش توان راکتیو مصرفی نیز می شود. همچنین از خازن جهت تثبیت جریان و ولتاژ در وسایل برقی و تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

خازن VS 500299

خازن VS 500299 دارای ولتاژکاری 250 ولت و فرکانس کاری 50 تا 60 هرتز و از نوع خازن های خشک استارترمحسوب می شود. خازن 3µf توسط شرکت Vossloh Schwabe تولید شده است و با عنوان قطعات صنعتی ولتاژ پایین شناخته می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

خازن اسنابر 2.2µf

خازن اسنابر2.2 میکروفاراد داری پوشش آلومینیومی با عایق Sleeve می باشد. ازاین محصول معمولا برای محافظت از نیمه هادی ها و igbt ها استفاده می شود. در واقع اسنابر ها مدارات سرکوب کننده ی انرژی هستند که جرقه های ناشی از اندوکتانس مدار را کنترل و سرکوب می کنند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)