مقاومت

مقاومت 1 مگااهم

1,650 
مقاومت ها با توجه به مواد تشکیل دهنده، ساختار و شکل ظاهری دارای انواع مختلفی هستند. مقاومت به دو دسته ثابت و متغییر تقسیم می شود. همچنین انواع مقاومت ها عبارتند از: مقاومت کربنی، مقاومت فلزی، مقاومت اکسید فلزی و... کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت 2.7 کیلواهم

5,200 
ساختار مقاومت های فیلم فلزی به دلیل وجود لایه ای از یک نوع فلز خاص مانند قلع، روتنیوم ویا نیکل، عمدتا جایگزین مقاومت های کربنی می شوند. مقاومت های فیلم فلزی نسبت به مقاومت های کربنی دارای نویز پذیری کمتر وضریب دمایی بهتر هستند.   کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت 200 کیلواهم

5,200 
ساختار مقاومت های فیلم فلزی به دلیل وجود لایه ای از یک نوع فلز خاص مانند قلع، روتنیوم ویا نیکل، عمدتا جایگزین مقاومت های کربنی می شوند. مقاومت های فیلم فلزی نسبت به مقاومت های کربنی دارای نویز پذیری کمتر وضریب دمایی بهتر هستند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت 200کیلواهم

6,000 
مقاومت ها با توجه به مواد تشکیل دهنده، ساختار و شکل ظاهری دارای انواع مختلفی هستند. مقاومت به دو دسته ثابت و متغییر تقسیم می شود. همچنین انواع مقاومت ها عبارتند از: مقاومت کربنی، مقاومت فلزی، مقاومت اکسید فلزی و... کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت 220 اهم

5,200 
مطابق با قانون اهم، هرچه مقدار اهمی مقاومتی بیشتر باشد، افت جریان بیشتری نیز خواهیم داشت. مقاومت 220 کیلو اهم ، از نوع مقاومت های فیلم فلزی به شمارمی آید. این محصول با توان 1.8 وات، دارای دقت بسیاربالا و درصد خطای بسیار پایین است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت 220 کیلو اهم

5,200 
ساختار مقاومت های فیلم فلزی به دلیل وجود لایه ای از یک نوع فلز خاص مانند قلع، روتنیوم ویا نیکل، عمدتا جایگزین مقاومت های کربنی می شوند. مقاومت های فیلم فلزی نسبت به مقاومت های کربنی دارای نویز پذیری کمتر وضریب دمایی بهتر هستند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت 27 اهم

1,750,000 
مقاومت ها با توجه به مواد تشکیل دهنده، ساختار و شکل ظاهری دارای انواع مختلفی هستند. مقاومت به دو دسته ثابت و متغییر تقسیم می شود. همچنین انواع مقاومت ها عبارتند از: مقاومت کربنی، مقاومت فلزی، مقاومت اکسید فلزی و... کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت 27.4 کیلواهم

5,200 
مطابق با قانون اهم، هرچه مقدار اهمی مقاومتی بیشتر باشد، افت جریان بیشتری نیز خواهیم داشت. مقاومت 27.4 کیلواهم، از نوع مقاومت های فیلم فلزی به شمارمی آید. این محصول با توان 1.6 وات، دارای دقت بسیاربالا و درصد خطای بسیار پایین است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت 3.3 کیلواهم

5,200 
مطابق با قانون اهم، هرچه مقدار اهمی مقاومتی بیشتر باشد، افت جریان بیشتری نیز خواهیم داشت. مقاومت 3.3 کیلواهم ، مقاومت دقیق و ثابت به شمارمی آید. این محصول با توان 1.8 وات، دارای دقت بسیاربالا و درصد خطای بسیار پایین است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت 820 اهم

5,200 
ساختار مقاومت های فیلم فلزی به دلیل وجود لایه ای از یک نوع فلز خاص مانند قلع، روتنیوم ویا نیکل، عمدتا جایگزین مقاومت های کربنی می شوند. مقاومت های فیلم فلزی نسبت به مقاومت های کربنی دارای نویز پذیری کمتر و ضریب دمایی بهتر هستند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت SMD

2,400 
SMD یک چیپ الکترونیکی است که در سیستم های روشنایی کاربرد دارد. این قطعه الکترونیکی علاوه براین که میزان نور مورد نیاز را تامین می کند در کاهش مصرف برق نیزتاثیرگذار است. این مقاومت از پکیج 1206 می باشد و مقدارعددی مقاومت روی آن درج شده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت SMD 3.3 کیلواهم

2,400 
مقاومت یکی از اجزای اساسی در علم الکترونیک است که در انواع مدارها و دستگاه ها به کار می رود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)