ترانزیستور

ترانزیستور JAN2N2222A

ترانزیستور  JAN2N2222A مجهز به جریان کلکتور 0.6 آمپر و ولتاژ کلکتور-امیتر  40ولت است. این محصول ترانزیستور NPN است. بنابراین پایه امیتر، سر منفی و پایه کلکتور، سر مثبت محسوب می شود. وظیفه پایه بیس کنترل جریان بین دو پایه دیگر است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانزیستور4239 JAN2N

ترانزیستور JAN2N4239 مجهز به جریان کلکتور 1 آمپر و ولتاژ کلکتور-امیتر 80 ولت است. این محصول ترانزیستور NPN است. بنابراین پایه امیتر، سر منفی و پایه کلکتور، سر مثبت محسوب می شود. وظیفه پایه بیس کنترل جریان بین دو پایه دیگر است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)