دیود

دیود JAN1N3891

دیود، قطعه ای نیمه هادی است که با توجه به ساختار، ابعاد و ظاهر دارای کاربردهای مختلف است. مهمترین کاربرد دیود در مدار الکتریکی یکسوسازی موج است. از دیگر کاربردهای آن می توان به سوئیچینگ، تنظیم ولتاژ و محافظت از مدار الکتریکی اشاره کرد. همچنین از دیود در نمایشگرها و تابلوهای تبلیغاتی استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

دیود JAN1N645-1

دیود، قطعه ای نیمه هادی است که با توجه به ساختار، ابعاد و ظاهر دارای کاربردهای مختلف است. مهمترین کاربرد دیود در مدار الکتریکی یکسوسازی موج است. از دیگر کاربردهای آن می توان به سوئیچینگ، تنظیم ولتاژ و محافظت از مدار الکتریکی اشاره کرد.همچنین از دیود در نمایشگرها و تابلوهای تبلیغاتی استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

دیود1N4058

دیود، قطعه ای نیمه هادی است که با توجه به ساختار، ابعاد و ظاهر دارای کاربردهای مختلف است. مهمترین کاربرد دیود در مدار الکتریکی یکسوسازی موج است. از دیگر کاربردهای آن می توان به سوئیچینگ، تنظیم ولتاژ و محافظت از مدار الکتریکی اشاره کرد. همچنین از دیود در نمایشگرها و تابلوهای تبلیغاتی استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

دیود1N4581A-1

دیود، قطعه ای نیمه هادی است که با توجه به ساختار، ابعاد و ظاهر دارای کاربردهای مختلف است. مهمترین کاربرد دیود در مدار الکتریکی یکسوسازی موج است. از دیگر کاربردهای آن می توان به سوئیچینگ، تنظیم ولتاژ و محافظت از مدار الکتریکی اشاره کرد. همچنین از دیود در نمایشگرها و تابلوهای تبلیغاتی استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

دیود1N4935

دیود، قطعه ای نیمه هادی است که با توجه به ساختار، ابعاد و ظاهر دارای کاربردهای مختلف است. مهمترین کاربرد دیود در مدار الکتریکی یکسوسازی موج است. از دیگر کاربردهای آن می توان به سوئیچینگ، تنظیم ولتاژ و محافظت از مدار الکتریکی اشاره کرد.همچنین از دیود در نمایشگرها و تابلوهای تبلیغاتی استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)