رله

رله 2295-85710202

رله مانند سایر کلیدها، توانایی قطع یا وصل یک اتصال الکتریکی را دارد. بنابراین علاوه برصنعت برق و مصارف ساختمانی، در صنایع نظامی نیز کاربرد دارد. رله از یک سیم پیچ، آرمیچرمتحرک و یک یا چند کنتاکت تشکیل شده است. بنابراین با عبور جریان از سیم پیچ، میدان مغناطیسی ایجاد شده سپس با فعال شدن آرمیچر، کنتاکت ها تغییر وضعیت می دهند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

رله W260-A1A-004M

رله مانند سایر کلیدها، توانایی قطع یا وصل یک اتصال الکتریکی را دارد. بنابراین علاوه برصنعت برق و مصارف ساختمانی، در صنایع نظامی نیز کاربرد دارد. رله از یک سیم پیچ، آرمیچرمتحرک و یک یا چند کنتاکت تشکیل شده است. بنابراین با عبور جریان از سیم پیچ، میدان مغناطیسی ایجاد شده سپس با فعال شدن آرمیچر، کنتاکت ها تغییر وضعیت می دهند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)