واشر

واشر AN960C6L

این محصول دارای خاصیت فنری است و به منظور جلوگیری از ارتعاشات مورد استفاده قرار می گیرد. وسط واشر فنری یک شیار وجود دارد. بنابراین یک لبه آن پایین تر از لبه دیگر است و زمانی که بین پیچ و مهره قرار می گیرد، تراز می شوند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

واشر MS15795-803

این محصول دارای خاصیت فنری است و به منظور جلوگیری از ارتعاشات مورد استفاده قرار می گیرد. وسط واشر فنری یک شیار وجود دارد. بنابراین یک لبه آن پایین تر از لبه دیگر است و زمانی که بین پیچ و مهره قرار می گیرد، تراز می شوند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

واشر MS35338-135

واشر منجید دار یکی از واشرهایی است که به منظور آب بندی در مصارف صنعتی و تاسیساتی در لوله کشی ها و خطوط انتقال آب قابل استفاده است. اغلب جنس این واشر از پلمیر است و دارای استحکام و مقاومت بالا در برابر فشار، حرارت و سایش است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

واشر MS35338-136

واشر منجید دار یکی از واشرهایی است که به منظور آب بندی در مصارف صنعتی و تاسیساتی در لوله کشی ها و خطوط انتقال آب قابل استفاده است. اغلب جنس این واشر از پلمیر است و دارای استحکام و مقاومت بالا در برابر فشار، حرارت و سایش است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

واشر MS35338-137

واشر منجید دار یکی از واشرهایی است که به منظور آب بندی در مصارف صنعتی و تاسیساتی در لوله کشی ها و خطوط انتقال آب قابل استفاده است. اغلب جنس این واشر از پلمیر است و دارای استحکام و مقاومت بالا در برابر فشار، حرارت و سایش است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

واشر NAS620-C10L

واشر ضربه گیر نوعی واشر تخت است. این واشر مساحت بیشتری نسبت به واشر تخت دارد. در واقع قطر بیرونی بزرگتری دارد بنابراین توزیع بار در این واشر به صورت گسترده تر انجام می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

واشر NAS620-C4L

واشر ضربه گیر نوعی واشر تخت است. این واشر مساحت بیشتری نسبت به واشر تخت دارد. در واقع قطر بیرونی بزرگتری دارد بنابراین توزیع بار در این واشر به صورت گسترده تر انجام می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

واشر NAS620-C6L

واشر ضربه گیر نوعی واشر تخت است. این واشر مساحت بیشتری نسبت به واشر تخت دارد. در واقع قطر بیرونی بزرگتری دارد بنابراین توزیع بار در این واشر به صورت گسترده تر انجام می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

واشر NAS620-C8L

واشر ضربه گیر نوعی واشر تخت است. این واشر مساحت بیشتری نسبت به واشر تخت دارد. در واقع قطر بیرونی بزرگتری دارد بنابراین توزیع بار در این واشر به صورت گسترده تر انجام می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)