پرچ

پرچ MS20426-AD4-6

پرچ از یک ساقه استوانه ای و یک هد دایره ای تشکیل شده است. پرچ معمولا از آلومینیوم، مس و فولاد ساخته می شود. پرچ با قطرهای مختلف عرضه می گردد و باید متناسب با ضخامت قطعات مورد نظر انتخاب شود. جهت استفاده از پرچ جامد حتما باید از چکش یا ابزار استفاده کرد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

پرچ MS20470AD3-6

پرچ از یک ساقه استوانه ای و یک هد دایره ای تشکیل شده است. پرچ معمولا از آلومینیوم، مس و فولاد ساخته می شود. پرچ با قطرهای مختلف عرضه می گردد و باید متناسب با ضخامت قطعات مورد نظر انتخاب شود. جهت استفاده از پرچ جامد حتما باید از چکش یا ابزار استفاده کرد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

پرچ MS20470AD4-5

پرچ از یک ساقه استوانه ای و یک هد دایره ای تشکیل شده است. پرچ معمولا از آلومینیوم، مس و فولاد ساخته می شود. پرچ با قطرهای مختلف عرضه می گردد و باید متناسب با ضخامت قطعات مورد نظر انتخاب شود. جهت استفاده از پرچ جامد حتما باید از چکش یا ابزار استفاده کرد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)