در حال نمایش 11 نتیجه

پیچ MS24693C26

پیچ ماشینی ازجمله پیچ های پرکاربرد در صنعت به شمار می آید. بدنه این پیچ تمام رزوه است. این پیچ از نوع سرتخت و به صورت دوسو یا چهارسو می باشد. معمولا این پیچ از جنس استیل ساخته می شود یا از روکش زینک استفاده می شود. بنابراین در محیط های خورنده قابل استفاده نیز هستند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

پیچ MS24693C3

پیچ ماشینی ازجمله پیچ های پرکاربرد در صنعت به شمار می آید. بدنه این پیچ تمام رزوه است. این پیچ از نوع سرتخت و به صورت دوسو یا چهارسو می باشد. معمولا این پیچ از جنس استیل ساخته می شود یا از روکش زینک استفاده می شود. بنابراین در محیط های خورنده قابل استفاده نیز هستند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

پیچ MS51957-13

پیچ ماشینی ازجمله پیچ های پرکاربرد در صنعت به شمار می آید. بدنه این پیچ تمام رزوه است. این پیچ از نوع سرتخت و به صورت دوسو یا چهارسو می باشد. معمولا این پیچ از جنس استیل ساخته می شود یا از روکش زینک استفاده می شود. بنابراین در محیط های خورنده قابل استفاده نیز هستند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

پیچ MS51957-14

پیچ ماشینی ازجمله پیچ های پرکاربرد در صنعت به شمار می آید. بدنه این پیچ تمام رزوه است. این پیچ از نوع سرتخت و به صورت دوسو یا چهارسو می باشد. معمولا این پیچ از جنس استیل ساخته می شود یا از روکش زینک استفاده می شود. بنابراین در محیط های خورنده قابل استفاده نیز هستند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

پیچ MS51957-15

پیچ خشکه از جنس فولاد با میزان کربن بیشتری تولید می شود. پیچ خشکه در واقع همان پیچ فولادی است که متناسب با استحکام و تحمل بار، گرید یا کلاس آن مشخص می شود. این پیچ درصنایع پتروشیمی، نفت و خودروسازی کاربرد دارد. پیچ خشک از مقاومت  و تحمل وزن بیشتری نسبت به پیچ های آهنی برخوردار است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

پیچ MS51957-17

پیچ خشکه از جنس فولاد با میزان کربن بیشتری تولید می شود. پیچ خشکه در واقع همان پیچ فولادی است که متناسب با استحکام و تحمل بار، گرید یا کلاس آن مشخص می شود. این پیچ درصنایع پتروشیمی، نفت و خودروسازی کاربرد دارد. پیچ خشک از مقاومت  و تحمل وزن بیشتری نسبت به پیچ های آهنی برخوردار است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

پیچ MS51957-18

کلگی پیچ سرگرد کاملا به صورت دایره ای و برجسته است و به طور مستقیم به بدنه وصل می شود. برای باز و بسته کردن این پیچ از مته می توان استفاده کرد. سطح دایره ای پیچ مانع از آسیب رسیدن به دست می شود. پیچ سرگرد در پروژه های ساختمانی، دکوراسیون داخلی و کابینت سازی کاربرد دارد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

پیچ MS51957-26

کلگی پیچ سرگرد کاملا به صورت دایره ای و برجسته است و به طور مستقیم به بدنه وصل می شود. برای باز و بسته کردن این پیچ از مته می توان استفاده کرد. سطح دایره ای پیچ مانع از آسیب رسیدن به دست می شود. پیچ سرگرد در پروژه های ساختمانی، دکوراسیون داخلی و کابینت سازی کاربرد دارد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

پیچ MS51957-29

کلگی پیچ سرگرد کاملا به صورت دایره ای و برجسته است و به طور مستقیم به بدنه وصل می شود. برای باز و بسته کردن این پیچ از مته می توان استفاده کرد. سطح دایره ای پیچ مانع از آسیب رسیدن به دست می شود. پیچ سرگرد در پروژه های ساختمانی، دکوراسیون داخلی و کابینت سازی کاربرد دارد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

پیچ MS51957-30

پیچ خشکه از جنس فولاد با میزان کربن بیشتری تولید می شود. پیچ خشکه در واقع همان پیچ فولادی است که متناسب با استحکام و تحمل بار، گرید یا کلاس آن مشخص می شود. این پیچ درصنایع پتروشیمی، نفت و خودروسازی کاربرد دارد. پیچ خشک از مقاومت  و تحمل وزن بیشتری نسبت به پیچ های آهنی برخوردار است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

پیچ MS51957-46

پیچ خشکه از جنس فولاد با میزان کربن بیشتری تولید می شود. پیچ خشکه در واقع همان پیچ فولادی است که متناسب با استحکام و تحمل بار، گرید یا کلاس آن مشخص می شود. این پیچ درصنایع پتروشیمی، نفت و خودروسازی کاربرد دارد. پیچ خشک از مقاومت و تحمل وزن بیشتری نسبت به پیچ های آهنی برخوردار است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)