فیلتر تابلو برق

فیلتر تابلو برق

به منظور جلوگیری از افزایش دمای داخلی تابلو و دمای مجاز تجهیزات و ایجاد جرقه از فن تابلویی استفاده می شود. همچنین باعث افزایش طول عمر تجهیزات داخل تابلوبرق می گردد. فیلترتابلو برق به شکل مربعی، فلزی یا پلاستیکی است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

فیلتر تابلو برق

به منظور جلوگیری از افزایش دمای داخلی تابلو و دمای مجاز تجهیزات و ایجاد جرقه از فن تابلویی استفاده می شود. همچنین باعث افزایش طول عمر تجهیزات داخل تابلوبرق می گردد. فیلترتابلو برق به شکل مربعی، فلزی یا پلاستیکی است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)