پتانسیومتر

پتانسیومتر RJ12FP104

ساختار داخلی پتانسیومتر از یک عنصر مقاومتی یکنواخت و یک کنتاکت لغزنده تشکیل شده است. بنابراین با درجه‌ تنظیمی که روی پتانسیومتر قرار گرفته است، می‌توان مقاومت دو نقطه از مدار و ولتاژ آن را به دلخواه تعیین و جریان عبوری را کنترل کرد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

پتانسیومتر RJR24FX203R

ساختار داخلی پتانسیومتر از یک عنصر مقاومتی یکنواخت و یک کنتاکت لغزنده تشکیل شده است. بنابراین با درجه‌ تنظیمی که روی پتانسیومتر قرار گرفته است، می‌توان مقاومت دو نقطه از مدار و ولتاژ آن را به دلخواه تعیین و جریان عبوری را کنترل کرد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

پتانسیومتر RJR24FX503R

ساختار داخلی پتانسیومتر از یک عنصر مقاومتی یکنواخت و یک کنتاکت لغزنده تشکیل شده است. بنابراین با درجه‌ تنظیمی که روی پتانسیومتر قرار گرفته است، می‌توان مقاومت دو نقطه از مدار و ولتاژ آن را به دلخواه تعیین و جریان عبوری را کنترل کرد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)